Klar til at sætte spiler

Hvad hedder det?
 1. Svirvel
 2. Karabinled
 3. Fald­barm, evt. med flynder
 4. Spiler­stage
 5. Ophal
 6. Nedhal
 7. Ring til stagen
 8. Spilerskøde
 9. Gaj eller agterhal
 10. Sidelig
 11. Barm
 12. Skødebarm

Spileren er både større end de an­dre sejl og sværere at holde under kontrol, fordi den ikke er gjort fast langs nogen af sine sider. Alt, hvad der holder spileren på plads, er vin­dens tryk samt en line i hver af de tre barme og spilerstagen. En spiler kan opføre sig temmelig voldsomt og let kæntre jollen, hvis den behandles forkert.

Tegningen til højre viser spileren og det udstyr, der hører til den. Grundreglen er, at sejlet med skøde, gaj og fald skal vises uden om alt andet. Spilerføringen går med garanti fuldkommen i fisk, hvis noget kommer inden for vant, forstag eller fok­keskøder. Spilerskødet, spilerens un­derlig og gajen skal danne en frit bevægelig ring forom båden.

Spilerfaldet skal sidde over både fokkefald og forstag. Faldet føres som regel ned gennem masten, ud under det punkt, hvor kickingstrap'en er gjort fast og hen langs sværdkisten til rorsmanden.

Spilerstagen sættes altid til luv, altså modsat af bommen, og foran vantet, så stagen kan svinge frit helt hen til forstaget. Nokbesiagene på begge ender af stagen skal passe i det faste øje på masten og i ringen ved spilerbarmen. Det skal gå hur­tigt, når spileren sættes eller bjær­ges, så grejet skal være nemt at be­tjene.

Spileren pakkes omhyggeligt i en kurv eller pose, så alle tre barme ligger øverst. Faldbarmen, der kan kendes på svirvlen, skal ligge i mid­ten og de to andre barme er som regel farvet rød og grøn efter bagbord og styrbord. For at sejlet ikke skal blive snoet, følger man to lig (og når herved rundt til alle tre barme)og lægger midten af sejlet ned først.

Da betegnelsen gaj og skøde af­hænger af, hvilken side spileren sæt­tes til, kaldes de under et for spilerskøderne så længe de ikke er i brug.

Inden en sejlads, hvor der skal sættes spiler, stikkes skøderne gen­nem skødeviserne, uden om vantet, for om forstaget og hægte s sammen. Så kan samlingen senere trækkes rundt om forstaget og ned til spileren i den side, sejlet skal sættes til. Spi­lerfaldet føres ned langs masten i samme side. Viser det sig senere, at faldet skal om på den anden side af forstaget, kan det hægtes til skøderne og køre med dem rundt, så gasten ikke skal kravle ud på fordækket.

Kurven med spileren anbringes forude, og i de fleste kapsejladsjoller er der lavet en særlig plads til den. For at spileren ikke skal flyve ud i utide, kan den spændes fast i kur­ven med elastiksnor.

Til sidens top