Bomning med spiler

På en løber

Der er flere variationer, afhængigt af hvordan spilergrejet er indrettet, og hvad man selv finder praktisk, men princippet er det samme. Den væsent­ligste forskel ligger i, hvornår stor­sejlsbommen svinges over. Det ide­elle tidspunkt er samtidig med, at spi­lerstagen føres over i den nye luv side. På den måde vil spileren hele tiden have en fri luftstrøm og klap­per ikke så let sammen, som hvis den kommer i læ af storsejlet.

Det kan let gøres i en kølbåd, hvor gasten kan stå på dækket foran masten.
I jollen er stor­sejlbommen som regel nødt til at blive svinget væk, for at gasten kan få plads til at ar­bejde med stagen i den nye luv side. Rækkefølgen bliver altså: storsejlet bommes, så gasten kan rejse sig i den nye luv side og tage stagen af masten. Ved hjælp af spilerskødet trækker han spilerbarmen til sig og gør stagen fast i ringen. Læg mærke til, at stagen udelukkende sidder i begge barme og på den måde styrer spileren, mens den svinges over til luv. Til sidst tages stagen af den barm, der nu bliver skødebarmen, og hugges i øjet på masten.

Inden bomningen justeres skøde og gaj, så de er nogenlunde lige lange, og stagen står fremefter i en vinkel på cirka 45 grader. Under selve bomningen er skøde og gaj gjort fast, og gasten trimmer dem ind på den nye halse bagefter.

På slør

Denne manøvre forekommer f.eks. på en olympisk trekantbane, hvor der efter første kryds følger to slørsider afbrudt af slørmærket, som bådene skal bomme rundt om. Det kræver fint samarbejde, for at spileren kan stå fuldt hele tiden. Rorsmanden skal dreje i takt med gasten.
  1. Rorsmanden falder fra slør til plat læns, og samtidig slækker han spilerskødet, indtil skødebarmen er på højde med forstaget. Det rigtige sted kan afmærkes på skødet, så det hurtigt kan slækkes og sættes i klemmen igen. Husk at stagen på slør skal sidde om gajen og ikke i spiler­barmen (A).
  2. Gasten tager stagen af masten, kryber under bommen og griber det gamle spilerskøde, som sættes i sta­gen. Idet rorsmand en bommer storsejlet, svinger gasten spilerstagen ud i den nye luv side. Nokbeslaget løber langs den nye gaj ud til spilerbarmen.
  3. Gasten tager det nye spilerskøde ud af stagen og sætter den påmasten. Så snart spilerskødet er løs, skøder rorsmanden det ind og rækker det bagefter til gasten.
Til sidens top