Spileren bjærges

På en løber

Sejlet kan bjærges både i læ og luv. Det er lettest at komme til i luv, hvor gasten tager spilerstagen af ma–sten og trækker sejlet til sig ved hjælp af den. Når han eller hun har fat i spilerbarmen, tages stagen helt af og lægges væk. Rorsmanden slækker gajen og spilerskødet, og gasten samler spilerens underlig sammen og leder, sejlet ned i kurven, mens rorsmanden slækker faldet.

Hvis faldet slækkes for hurtigt, blæser spileren ud i vandet foran jollen, og inden man har set sig om, kan den hænge som et stort trawl efter jollen. Det er bedre at lade gasten trække spileren ned, mens rorsmanden holder igen ved at lade faldet glide mellem fingrene.
På slør

Her må spileren nødvendigvis bjærges i læ af storsejlet. Sørger gasten for at holde sejlet tæt ind mod storsejlets læside, klapper spileren helt sammen og er let at hale ind under bommen.
  1. Gasten sætter sig over i læ og griber spilerskødet for at trække spi­lerbarmen ind til sig. I det samme slækker rorsmanden gajen, som lø­ber frit ud gennem stagen, så spile­ren klapper sammen bag storsejlet.
    Gasten samler spilerens underlig, og rorsmanden bremser faldet, mens ga­sten trækker spileren ned i kurven.  2. Skulle spilerskødet komme over storbommen, kan gasten have svært ved at nå det.  3. På nogle både bruges et indhal med en ring, som spilerskødet løber igennem. Så kan gasten nemt hale skødet til sig. Arrangementet bruges også til at trimme med, f.eks. når man på plat læns vil føre skødepunk­tet længere frem i båden eller trække gajen lidt nedad for at tage noget af det opadgående træk i spilerstagen.  4. Hvis gajen slækkes, inden gasten har fat i spilerskødet, kan det gå sådan. Drej jollen, så spileren kommer ind i læ af storsejlet.

  5. Rorsmanden må sørge for at styre sådan, at spileren holdes i læ af storsejlet, indtil den er bjærget. Begynd ikke at luffe op, før den er nede.
    Spilerstagen tages først ned, når spileren er bjærget.


Husk!

Hvis gajen ikke kan løbe frit ud gennem spilerstagens nokbeslag, lyk­kes bjærgningen ikke. Sæt aldrig sta­gen fast i spilerbarmen på slørsejlads.

Til sidens top