With–jollen er jagt–bygget med spids takling: bermuda–rig (eller "Marconi–rig"), d.v.s. at takkelagen består af 1 mast (i 1 stykke), bom, forstag, vant og det løbende gods: fald og skøder; båden har ikke hækstag.
Båden kan føre forsejl (3,2 m²) og storsejl (5,2 m²), og sikkert også spiler, der er i hvert fald en bøjle til spilerstage på masten.
Masten står 1/3 af bådens overalt længde fra stævnen, og støttes af et forstag, der går fra stævnen og 7/8 op ad masten, og af et vant til hver side, som går fra røstjern ca. 20 cm agten for masten til samme punkt på masten som forstaget. Der er ikke strutter på masten.
Fokkeskøderne er ført tilbage til en blok, som sidder i en skødeskinne på toften, der går fra bådens side og ind til et bord, som dækker sværdkisten; fra blokken er skødet ført tværs over bordet til en klemme i luv side.
Storskødet ledes af et par violinblokke, som hhv. er sjæklet i en bøjle midt på bommen og i en bøjle på skødebordet lodret under blokken på bommen; fra violinblokken på bommen går skødet lidt agterud og ned til en drejelig enkeltblok med klemme.
Roret er et løst pladeror, som hængsles på agterspejlet, og som kan svinges op, når båden rigges op på land eller skal hales op efter en sejltur.
Båden har svingkøl af eloxeret aluminium, som betjenes med 2 liner, den ene som nedtræk (kølpladens vægt gør alt arbejdet, og nedhaleren bruges kun som igangsætter) og den anden som ophal – ophalet kan sættes fast i en klemme under skødebordet, således at kølen kan holdes i en bestemt højde. Den nøjagtige placering af svingkølen kender jeg ikke, forkanten af sværdkisten er ca. ½ m. agter for masten.
Hvor stor indvirkning kølens placering har på bådens retningsstabilitet ved jeg ikke.

Jollen er ikke i balance og den er svær at trimme til forskellig slags vind.
Når man sejler i svag til let vind (op til ca. 4 ms) er den læ–girig, og ved 5 ms og derover er den luv–girig.

Jeg har prøvet flere muligheder for at få bedre balance i båden:
    Takkelage  (udt. Takkelasje, hol­landsk) (Søudtryk), fælles Betegnelse for et Skibs Master, Rundholter, Sejl og dertil hørende tovværk. T. bestaar af staaende og løbende Gods, det første som Vant, Stag og Barduner o.a. til Forstøtning af Master og Stænger, det sidste som Tovender o.l. til Manøvring af Sejl og Rærer.
Ganske vist er jeg i forvejen langt fra tilfreds med sejlene, som nok er lige så gamle som båden – sikker fra midt–70'erne – men efter alle forsøgene må jeg nok erkende, at skrogets form ikke er heldig for en effektiv balance i båden, og skrogformen kan jeg ikke ændre på.
Der er dog et forsøg endnu, som jeg mangler at udføre: tidligere nævnte jeg, at jeg havde sat forstaget i et øje lidt agten for stævn–øjet; staget er ikke langt nok men skal øges med en forlængerwire, der havde jeg også gjort tidligere, og så vil jeg forsøge at rykke masten så langt frem som muligt. Jeg forventer, at resultatat vil være at sejlenes træk ikke spredes i hele bådens længde, det kan måske minimere lidt af bådens tendens til at falde af for eller skære op i vinden. En sidegevinst, som jeg er spændt på virkningen af, er, at sejlene kommer til at overlappe mere, det burde øge de allerede rimeligt høje fartmuligheder.