4. – 7. juni 2008
Sejlads fra:     Frederiksværk     til: Havnsø
Tid Position Log Kurs Dist Vind & vejr Observationer – dagbog
Ialt Frederiksværk – Havnsø – Frederiksværk Gns.
3,8kt
Max
 9 kt
  130 sm Høj sol
dagtemp omkring 25o
Ikke en specielt afvekslende tur, lidt frustrerende p.gr. af vindens retning, jeg bli'r aldrig glad for at sejle plat læns, det er for anstrengende at skulle korrigere kursen konstant, man kan jo dårligt sætte vand over til kaffen uden at skivet driver ud af kurs.
Meningen var at tage til Strynø for at besøge smakke–centret, men jeg ændrede menig først og fremmest p.gr. af solen (min solcreme var åbenbart ikke dækkende nok), men også p. gr. af tiden: det gik for langsomt med den østenvind.
Men det var interessant at sejle om natten, det er måske en ide til efterfølgelse for andre langture.
Onsdag d. 4. juni. Mod Odden
Tid Position Log Kurs Dist Vind & vejr Observationer – dagbog
12:30 Frederiksværk Havn     0 8m/s NØ
Høj sol 26 gr.
Søklar, krydsfok og storsejl. Afgår for motor (den virker næsten perfekt)
13:47 Skillebøjen
N55 55 14.2 E11 49 39.8
6 kt 266 4.6 sm frisk vind fra Ø
sol
Den hurtigste gennemsejling af Kulhuse Rende, gennemsnit 6 knob, det er sjov sejlads. Der er ikke mange både ude, selv færgen ligger inde.
14:45 Kattegat korsvej
N56 00 51.1 E11 47 51.7
6 kt 355 5,9 8m/s NØ
Høj sol 26 gr.
Stadig fuld knald på skøjten, loggen viser over 7 knob over længere stræk
18:25 Odden
N56 00 51.1 E11 47 51.7
4 kt 275 14.8 8m/s NØ
Høj sol 26 gr.
Vinden plat læns, det er svært at holde farten og man skal hele tiden korrigere kursen – går "butterfly". Ville hellere prøve spileren (eller genua), men jeg tør ikke skifte i denne vind
Trip Frederiksværk – Odden
Gns.
 6 kt
Max
 9 kt
  26.7
   sm
Jævn – frisk vind, sol
dagtemp ca. 26 gr
Besværlig vind: plat læns er kedeligt og frustrerende, man er hele tiden "på". Ind for motor, det gik fint.
Jeg havde håbet at komme i det mindste til Sejrø, men jeg kom for sent af sted.
Torsdag d. 5. juni. Mod   Ballen   Havnsø
Tid Position Log Kurs Dist Vind & vejr Observationer – dagbog
9:30 Odden
N56 00 51.1 E11 47 51.7
    0 ØNØ 8 – 9 m/s
masser af sol
Søklar med krydsfok og storsejl. Ud for motor, den brokker sig lidt med søen imod men jeg tør ikke speede op fordi den skramler og taber omdrejninger ind imellem.
10:51 Lige før Snekkeløbet
N56 02 24.4 E11 16 41.8
6 kt 302 5 sm ØNØ 8 – 9 m/s
sol, omkring 19gr
Fuld fart med vinden tværs, sjovt – men det føles køligt
112:45 Nord for Gniben fyr, Sejrø
N55 57 42.0 E11 04 56.0
4 kt 265 8.4sm ØNØ ca. 4 m/s
sol, ca. 24 gr.
Destinationen: Ballen på Samsø. Det går for langsomt med vinden direkte agter ind, så jeg forsøger at dreje lidt nordpå
13:10 Nordvest for Sejrø
N55 58 05.7 E11 01 41.7
4 kt 247 1.9sm ØNØ ca. 4 m/s
sol, ca. 24 gr.
GPS'en siger, at der er for langt (6 – 7 timer i ret linie), så jeg skifter mening og går sydpå mod Havnsø (eller Sejrø om galt skal være)
16:07 Syd for Sejrø kompas W
N55 48 39.5 E11 15 42.1
5 kt 131 13.7 ØNØ ca. 3 m/s
sol, ca. 24 gr.
Vinden flover, men farten er ok - skal øst om Nexelø. Egentlig ville jeg gerne længere østpå, men Sejrø–færgen kommer, så jeg holder mig tæt på Nexelø
17:59 Havnsø
N55 45 32.4 E11 19 41.1
3 kt 201 6.4 Skiftende ½ – 2 m/s,
sol, ca. 19 gr.
Vnden holdt retning og styrke til øst for Nexelø's nordspids, så flovede den helt og svingede mellem øst og syd, men jeg kom helt ind til havnen med et par tætte kryds.
Ind for motor, den er stadig ikke helt med på, hvad dens arbejde er.
Havnen er lidt uoverskuelig når man ikke har været der før, men det var nemt at finde en ledig plads nær indsejlingen.
Trip Odden – Havnsø Gns.
 4 kt
  35,7
   sm
Svag – jævn vind, sol, dagtemperatur op til 24 gr. Rimelig tur, når man ser bort fra at jeg ikke kunne nå det første mål.
Udsigten til øerne og Sjælland var skøn, og man blev i hvert fald ikke søsyg.
Havnsø er en dejlig havn, ikke for velfriseret men et sted med afveksling og liv, der er et par erhvervs–fiskerbåde og masser af lystfiskere, og færgerne til Sejrø og Nexelø + et jolleværft giver kolorit til området. Da jeg ankom var der også en del optimist–joller ude.
Altså en rigtig, aktiv havn.
Fredag d. 6. juni. Hjemover
Tid Position Log Kurs Dist Vind & vejr Observationer – dagbog
9:30 Havnsø
N55 45 32.4 E11 19 41.1
      ØNØ 2 m/s,
sol, 18 gr
Søklar, krydsfok og storsejl. Betaling af havnepenge og indkøb sinkede afsejlingen lidt.
Ud for motor – den holder farten udmærket uden at jeg skal holde gashåndtaget.
Det var oprindelig meningen at jeg ville til Strynø, men solen har været for stærk for min solcreme, så nu ta'r jeg hjem i stedet.
13:22 Øst for Gniben, Odden
N55 58 16.6 E11 09 22.4
5 kt 319 14.2 ØNØ 4 m/s
sol 24 gr
Turen er det rene solbadning.
Skiftede forsejl til genoa ret kort tid efter afgangen, det gik ret nemt men gav ikke megen forskel i farten.
Vinden er for tæt på øst, så jeg må krydse.
16:56 Snekkeløbet
N56 02 21.5 E11 15 47.0
4 kn 111 16 sm ØNØ 3 m/s
sol 24 gr
Det er sent, men vinden er rimelig, jeg går efter at komme til Hundested
22:22 Nyrup Bugt
N55 58 34.9 E11 37 25.5
1.0 13 19.3 Skiftende 0 – 2 m/s
1 time e solnedgang, ca. 15 gr
Første del af turen gik nogenlunde, rimelig vind og næsten lunt, men kursen er for sydlig, jeg krydser lidt, efterhånden nærmest ufrivilligt, fordi vinden forsvinder ind imellem og båden driver planløst. En dønning væltede min vandkande, så nu kan jeg ikke lave kaffe!
Jeg planlægger at ankre op nord for Sjælland, blot spekulerer jeg på den grund (0,9m), der ligger ud for kysten.
01:45 Korshage
N55 58 26.8 E11 47 26.9
2 131 6.8 Ø, 1 –2 m/s
klart, ca. 14 gr
Vinden kommer og går, målet er ankerplads nord for Hundested – eller »Kulhuse red«
03:56 Lynæs Sand
N55 56 08.9 E11 51 10.5
2 107 4.7 Skiftende Ø – S, 0 – 2
klart, 13 gr.
Korte kryds over sejlrenden – ikke et fartøj i syne
Det ser ud, som der er brand på Frederiksværk Stålvalseværk?
04:37 Ankerplads ved Kulhuse
N55 55 37.0 E11 53 17.0
2 1.3 Svag vind, S – NNV
Det er lige før solopgang, temperaturen ca. 12 gr
Af en eller anden grund ændrede vinden retning til NNV, det passede mig rimelig godt, selv om sejladsen gik langsomt – dejligt at slippe for at skulle bruge motoren. Ankringen gik ok, så opklaring og fastsurring af sejlene, en øl og så til køjs.
Trip Havnsø – Kulhuse Red Gns.
 3 kt
62.4
   sm
Hovedsagelig let vind 19 timer på vagt, det er OK, jeg kom tæt på hjemhavnen, men havde ikke mod på at krydse Kulhuse Rende i uberegnelig vind eller for motor, som jeg ikke stoler helt på.
Lørdag d. 7. juni. »Kulhuse Red« – hjem!
Tid Position Log Kurs Dist Vind & vejr Observationer – dagbog
10:43 Ankerplads ved Kulhuse
N55 55 37.0 E11 53 17.0
4 263 NØ 4 m/s,
Sol, ca. 20gr.
Søklar. Storsejl & genoa.
Jeg sov lidt op ad formiddagen, men følte mig rimelig frisk til den sidste tur.
Det gik fint med at bjærge ankret, jeg havde lagt mig længere fra land end jeg havde opfattet i nat, så der var rigelig plads at drive på mens jeg satte sejl. Nu bliver det bare spændende at se, hvordan passagen af Kulhuse rende kommer til at gå
12:06 Frederiksvæk havn
N55 57 34.8 E11 59 32.8
4 5.1 NØ 4 m/s,
Sol, ca. 25gr.
Fin tur gennem renden, jeg søgte så tæt på den nordlige bred som muligt og kunne lige presse mig igennem for sejlene i en meget spids bidevind. Efter renden var retningen "løsere", så farten blev højere.
Ind for motor, den opførte sig eksemplarisk, højt omdrejningstal, som ikke skulle holdes manuelt. Jeg kludrede ved anduvningen af pladsen, og blev nødt til at starte motoren igen; selv om den var varm var der ingen problemer med genstart som der ellers plejer at være – har den udviklet samvittighed?.
Så var der fortøjning, opklaring, forsejlet skulle lægges sammen og storsejlet beslåes. En hurtig kop kaffe (endelig kunne jeg få vand), samle madvarerne og så hjem til et bad.
Trip Kulhuse red – Frederiksværk Gns.
 4 kt
5.1
   sm
NØ 4 m/s,
Sol, ca. 25gr.
Frederiksværk – Havnsø – Frederiksværk
bejret Vinden ved Evetofte


En praktisk site for sejlere,
der ønsker at planlægge tur, er

Den Danske Havnelods

som kan ses hos Kort & Matriekelstyrelsen
(de samme oplysninger, som findes i "Det levende Søkort")