M e r i p o l

GLASFIBERSERVICE APS

ØSTRE ALLE 32, 4200 SLAGELSE
TLF. 58 52 90 40 - FAX 58 50 17 67

http://www.meripol.dk/

Indhold

Reparation og vedligeholdelse af glasfiberemner.


Hvordan vedligeholder jeg min glasfiberbåd? Hvordan reparerer jeg skader i glasfiber-laminat?
Disse spørgsmål stilles ofte.
For at hjælpe vore kunder med disse spørgsmål har JOTUN og MERIPOL udarbejdet en kort vejledning.
Adskillige tusind personer har gennem de sidste år opnået glimrende resultater med MERIPOLs gør-det-selv polyester, glasmåtte og topcoat/gelcoat, når de har repareret skader i glasfiberlaminater.
Som et godt supplement til disse 3 reparationsæt kan de originale NORPOL gelcoatfarver nu købes som spartelmasse i tuber á 90 g. inkl. hærder, beregnet til reparation af småskader i gelcoatlaget.
Læs videre i folderen - der er gode tips og vejledninger om reparation og vedligeholdelse af din glasfiber.
Husk altid at bruge originale produkter til reparation og vedligeholdelse, for med disse produktet er del lettere at få et godt resultat.

Til lykke! De er nu den stolte ejer af en motor eller sejlbåd. De er ligeledes den nye ejer af en Klubbens Wayfarer JOTUN GELCOAT finish på skrog og dæk, og vi kunne tænke os, at De skulle være lige så stolt af den, som vi er. Den smukke, strålende farve, De holder af, er resultatet af 30 år med forskning, afprøvning og udvikling af gelcoating på JOTUN s moderne forsknings- og teknologicenter i Sandefjord.
Men selv så stolte, som vi er over GELCOAT, er ingen finish totalt upåvirkelig overfor kemikalier og forvitring. Forestil Dem, hvordan en splinterny bil ville se ud, hvis den fik lov til at opholde sig i en marina i 2 år uden dække og uden afvaskning og voksbehandling. Og at bilens finish er en emalje hærdet ved temperaturer på 250-350 grader F. Så høje temperaturer er ikke mulige i bådfremstillingen. 0g dog - med den samme minimale vedligeholdelse, man sædvanligvis giver den nye bils finish, kan en GELCOAT Finish i årevis bibeholde dybden i såvel farve som glans. Vi hos JOTUN og MERIPOL ønsker, at De skal være lige så glad for Deres nye båds udseende i årevis fremover, som De er i dag. Vi har derfor sammensat nogle fornuftige vedligeholdelsesregler med hensyn til regelmæssig rengøring, voksning og mindre overfladereparationer. Hvis De følger den som en del af en rutinemæssig vedlighoIdeIsprocedure vil GELCOAT finishen bibeholde optimale egenskaber (og beundrende blikke) i årevis.

Almindelig vedligeholdelse:
Normal vedligeholdelse af Deres gelcoatede glasfiberbåd svarer til den pleje, De ville give Deres bil. Det anbefales dog at anvende maritime rensemidler og voksprodukter.
Brug ikke kaustiske, meget alkaliske rensemidler eller nogle der indeholder ammoniak. Disse rensemidler kan gøre hvide eller lyse vejrbidte gelcoats mørke. Den deraf følgende skjoldning er en kemisk reaktion i den vejrbidte gelcoat og kan fjernes med polerpasta eller ved let slibning med 800-1200 vandslibepapir med efterfølgende påføring af polerpasta og voksning.

Rengøring:
Periodisk rengøring med milde vaskemidler er nødvendig for at fjerne normal ansamling af snavs. Denne tilsmudsning er forårsaget af regelmæssig brug af Deres båd samt de miljømæssige forureningskilder som sod, røgtåger osv.
En almindelig afvaskning – når det er nødvendigt – hindrer opbygning af snavs og skjolder.

Voksning:
Da en GELCOAT begynder at tabe glans ved konstant udsættelse for det naturlige miljø og forureningskilderne, vil det kræve en særlig indsats at genvinde den oprindelige glans og farve. En efterårs- eller forårsomgang med voks er for det meste alt, hvad der er nødvendigt for at bevare det oprindelige udseende. Dersom overfladen er blevet slemt påvirket af vejr og vind, vil rensning og behandling med voks sikkert ikke genoprette finishen tilfredsstillende, og det vil så være nødvendigt med en polering.

Polering
Brugen af NORPOL R-10 polérpasta (fint slibemiddel) eller slibepasta (grovere slibemiddel) anbefales for glasfiberbåde til fjernelse af ridser, skjolder eller anden alvorligt medtaget overflade. Polér- eller slibepasta kan påføres manuelt eller maskinelt. Efter at den vejrbidte overflade er fjernet bør den voksbehandles med NORPOL W-70 for at forstærke glans og farve, og samtidig sørger det for en forsegling, der forhaler skjoldning eller ny snavsansamling.

Fjernelse af misfarvning
Misfarvning af den gelcoatede glasfiberoverflade kan forekomme hvis regelmæssig afvaskning og voksning er blevet forsømt. Misfarvede områder stikker ikke dybt og er i virkeligheden i overfladen. Det kan nemt fjenes ved blid vådslibning kun i de angrebne områder med 800-1200 vandslibepapir til fjernelse af skønhedsfejlene. Slib altid i én retning. Alle områder, herunder kurver, skal slibes i samme retning. Brug rigeligt vand. Efter slibningen skal områderne tørres, og man må sikre sig at alle misfarvninger er blevet fjernet. Hvis ikke gentages processen. Derefter poleres gelcoatoverfladen med NORPOL R-10 med håndkraft eller maskine.
Til maskinpolering bruges en maskine med ca. 2000 omdrejninger/minut for at genskabe glansen på den slebne overflade. Brug en blød uldpude, og påfør i rigelige mængder af en god slibepasta i roterende bevægelser. Når poleringen er tilendebragt, skal slibepastaen afvaskes med rent vand. Tør overfladen.
Giv båden en behandling med NORPOL W-70 bådvoks. 

Reparationer
Det er praktisk talt uundgåeligt, at der overhovedet ikke skulle ske nogen skade på den GELCOAT farvede overflade i bådens levetid. Men reparationer er ikke bekostelige og har karaktér af gør-det-selv opgaver.

Skrammer
Hvis skrammen er i en GELCOAT overflade og ikke er trængt igennem til glasfiberen, kant der bruges NORPOL R-1O polérpasta til at viske det ud med. Pastaen kan påføres med en maskindrevet polérskive eller ved håndkraft med en fugtig klud, idet man bruger masser af "knofedt". Skrammen vil muligvis ikke forsvinde fuldstændigt, men den vil afgjort blive mindre synlig.

Ridser og splinter
Reparationer af overfladen foretages med spartelmasse, der kan fås hos den lokale bådudstyrsforretning. Den anbefalede lappeprocedure er som følger:

Lakering
Hvis en glasfiberbåd har været alvorligt beskadiget eller er blevet hårdt angrebet af vind og vejr i en grad, hvor den ikke længere kan genoprettes ved de nævnte metoder, kan den blive lakeret fuldt forsvarligt med en 2-komponent polyuretan-lak.
Spørg blot Deres bådudstyrsforhandler.


Skade i gelcoat overflade.

Reparation af småskader
Typiske gelcoatskader er ridser, revner eller afskrabninger, og er ikke så dybe, at de berører glasfiberlaminatet. Se fig.1

Start med at afgrænse det skadede område med tape. Stem derefter i bund i gelcoaten hele vejen rundt om skaden, som på fig. 2 og 3, og skrab overskydende gelcoat bort. Hold stemmejernet 900 på skrogsiden.

Rens med acetone.

Bland Topcoat/Gelcoat med 2% hærder (f.eks. blandes 100 g Topcoat/Gelcoat med 2 g hærder). Påfør derefter Topcoat/Gelcoat med jævne strøg. Benyt spartel og sørg for, at det påførte Topcoat/Gelcoat-lag, som på fig.4, er lidt højere end den omgivende Gelcoat. Ved dybere skader bør påføringen foregå af flere gange – med mellemslibning og rensning med acetone.

Efter 24 timers hærdning vandslibes hele området til niveau. Derefter fjernes tapen, og til sidst efterpoleres og vokses.

Læs produktdeklaration og sikkerhedsforskrifter på emballagen.

NORPOL-produkter, der skal anvendes til reparationen:
Topcoat/Gelcoat

Andre hjælpemidler:
Stemmejern, blød spartel, vandslibepapir, acetone, tape, polérmiddel.


Skade i laminatet, der ikke er gennemgående.

Reparation af dybe skaderSkadestedets løse laminat, fig. 5, renskæres med stemmejern som på fig. 6, og slibes med groft sandpapir. Skaden vil derefter se ud som vist på fig. 7.

Rens efter med acetone.

Spartelfiller'en blandes op med 2 % hærder (f.eks. blandes 100 g spartelfiller med 2 g hærder). Derefter fyldes skaden op med spartelfiller (brug spartel), således at der stadig er plads til Topcoat/Gelcoat. Se fig. 8.

Afgræns området med tape og fortsæt med påføring af Topcoat/Gelcoat som beskrevet under skade nr. 1.

NB: er skaden dyb og stor bør der, evt. før opfyldning med spartelfiller, forstærkes med et eller flere lag glasfiberlaminat. Læs produktdeklaration og sikkerhedsforskrifter på emballagen.

NORPOL-produkter, der skal anvendes til reparationen:
Spartelfiller og Topcoat/Gelcoat (evt. glasfibermåtte og polyester)

Andre hjælpemidler:
Stemmejern, blød spartel, groft og fint sandpapir, vandslibepapir, acetone, tape, polérmiddel.Gennemgående skade, der kan repareres fra begge sider.

"Olfert" er blevet skadet! "Nem" reparation af hul Med stemmejern skæres et hul rundt om skadestedet. Sørg for, at hullet bliver så stort, at alle revner og "stjerner" fjernes, se fig. 9. Skråfil derefter hullets kanter som vist på fig. 10. For at begrænse efterslibning af overskydende glasfiberlaminat omkring skaden påtapes en finérplade eller lignende, pålagt med cellofan, til ydersiden af bådens skrog. Brug den kraftig klæbende tape, og sørg for, at finérpladen er lidt større end skadehullet. Finérpladens og cellofanens placering ses tydeligt på fig. 11.

Derefter klippes et stykke glasfibermåtte af, lidt større end hullet. Glasfibermåtten gennemvædes inden lamineringen med polyester, tilsat 2 % hærder (f.eks. blandes 100 g polyester med 2 g hærder). Den gennemvædede glasfibermåtte trykkes fra indersiden ud mod den cellofanbelagte finérplade. Dup glasfibermåtten på plads mod cellofanen og helt ud mod hullets kanter med en smal pensel.

Derefter tilklippes flere stykker glasfibermåtte således at de passer nøjagtig ind i hullet. Væd disse med polyester/hærder og læg 1 stykke måtte i hullet ad gangen. Dup hele tiden efter med penselen, så al luft kommer ud. Når den rigtige tykkelse er opnået lader man laminatet hærde i 2 timer. Efter endt hærdning overlamineres med 2 – 3 lag vædede glasfibermåtte, ca. dobbelt så store som skadestedet. Herved forstærkes laminatet væsentligt, se fig. 12.

Efter hærdning i 24 timer fjernes finérpladen og cellofanen fra skrogsiden, der efterslibes med groft sandpapir og Topcoat/Gelcoat ilægges som beskrevet under Skade nr. 1. Luk også glasfiberlaminatet på skrogets inderside med Topcoat/Gelcoat.

Læs produktdeklaration og sikkerhedsforskrifter på emballagen

NORPOL-produkter, der skal anvendes til reparationen:
Glasfibermåtte, polyester og Topcoat/Gelcoat (evt. spartelfiller)

Andre hjælpemidler:
Stemmejern, blød spartel, smal pensel, fil, saks, finérplade, cellofan (eller plastposer), groft og fint
sandpapir, vandslibepapir, acetone, kraftig stærkt klæbende tape, polérmiddel.

Reparation af skade, hvor man ikke kan arbejde indefra.

Besværlig reparation af hulMed stemmejern skæres et hul rundt om skadestedet. Sørg for, at huller bliver så stort, at alle revner og "stjerner" fjernes, se fig. 9 under Skade nr. 3. Skråfil kanterne som vist på fig. 13. Stik derefter hånden ind gennem hullet, slib indersiden med groft sandpapir og rengør med acetone.

Klip et kraftigt stykke karton (det skal kunne bøje) til en størrelse lidt større end skadehullet. Et stykke gennemvædet glasfibermåtte (vædet med polyester tilsat 2 % hærder) af samme størrelse lægges på papskiven. Ståltråden stikkes gennem papskiven og glasfibermåtten som vist på fig. 14. Papskiven med glasfibermåtten lempes forsigtigt gennem hullet, og ved hjælp af ståltrådene trækkes papskive og glasfibermåtte ind mod skrogindersiden og fæstes ved hjælp af træpinde som vist på fig. 15.

Efter hærdning i 24 timer fjernes ståltråden og pinde, og derefter oplamineres med polyestervædede glasfibermåtter, der er nøje tilpasset til skadehullet. Fortsæt lamineringen op til underkant af skrogniveau, se fig. 16.

Når hærdningen er slut slibes laminatet, hvorpå Topcoat/Gelcoat påføres som beskrevet under Skade nr. 1.

Læs produktdeklaration og sikkerhedsforskrifter på emballagen.

NORPOL-produkter, der skal anvendes til reparationen:
Glasfibermåtte, polyester og Topcoat/Gelcoat (evt. spartelfiller)

Andre hjælpemidler:
Stemmejern, blød spartel, smal pensel, fil, saks, pap-/kartonskive, kraftigt ståltråd, træpinde, groft og fint sandpapir, vandslibepapir, acetone, kraftig stærkt klæbende tape, polérmiddel.


Polyester-formel

Til beregning af polyestermængde:
måttevægt (g/m2)
glas % (oftest 25 - 30 %)
= laminatvægt - måttevægt = polyester g/2
f.eks. 300 x 100
30
= 1000-300 = 700 g
Brug max. 2 % hærder. Det medfører en hærdningstid på 10 - 15 minutter.
Anbefalet mængde hærder: 1½ %, som giver en hærdningstid på ca. 20 minutter.

Arbejdstemperatur: minimum 18° C. Lavere temperaturer øger hærdningstiden, med risiko for at laminatet bliver "skørt".
Ved højere temperaturer hærder materialet hurtigere.
 

HUSK ÅNDEDRÆTSVÆRN!

Stadset er farligt !

Et par nyttige links: