Regel 25   Sejlskibe, der er let og fartøjer under roning
 1. Et sejlskib, der er let, skal vise:
  1. sidelys;
  2. et agterlys.
 2. I et sejlskib under 20 m i længde kan de i stk. (a) i denne regel foreskrevne lys føres i en sammensat lanterne anbragt på eller nær mastetoppen på det sted, hvor den bedst kan ses.
 3. Et sejlskib, der er let, kan foruden de i stk. (a) i denne regel foreskrevne lys, på eller nær mastetoppen på det sted, hvor de bedst kan ses, vise 2 lys, som er synlige hele horisonten rundt og anbragt lodret over hinanden. Det øverste af disse lys skal være rødt og det nederste grønt. Disse lys må dog ikke vises i forbindelse med den efter stk. (b) i denne regel tilladte sammen satte lanterne.
  1. Et sejlskib under 7 m i længde skal, hvis det er praktisk muligt, vise de lys, der er foreskrevet i stk. (a) eller (b), men hvis det ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte el ler tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges
  2. et fartøj under roning kan vise de i denne regel for sejlskibe foreskrevne lys, men hvis de ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges.
 4. Et skib, der er under sejl, og som tillige fremdrives ved maskineri, skal forude, hvor den bedst kan ses, vise en kegle med spidsen nedad.
Den nævnte sammensatte lanterne, der skal føres på eller nær mastetoppen, er en kombination af de to sidelys og agterlyset. Lanternen har i de senere år fået betydelig udbredelse i lidt større lystfartøjer.
De røde og grønne lanterner, der er nævnt i (c), er ikke obligatoriske. For større sejlskibe, der sejler i områder, hvor de søfarende ikke umiddelbart forventer at møde sejlskibe, må det dog stærkt anbefales at vise disse lys. I modsat fald udsætter man sig for, at en navigatør i et skib fejlagtigt antager sejlskibet for et maskindrevet skib, hvis toplys er slukket, og anvender reglerne for styring og sejlads i overensstemmelse med denne antagelse.
Når det i et sejlskib under 7 m i længde ikke er praktisk muligt at vise de foreskrevne lanterner, kan en elektrisk lygte eller lanterne med hvidt lys træde i stedet. Det må forudsættes, at lanternen kan ses, eller at der lyses med lygten såvel forefter som agterefter. Benyttes en lygte, må det endvidere anbefales også at belyse sejlene.
Kilde:
Link:
Forhandler