Rorpinds–holder
Ophaler
Støtteplade.
Nedhaler–
elastik.
forplade
Det er planen at lave kernen af samme tykkelse krydsfiner, som rorbladet skal laves af. Det afstedkommer bare det problem, at der ikke bliver plads til lak som beskyttelse mod vand og vejr; dette kan selvfølgelig afhjælpes ved lidt ekstra afslibning af træ.
Men en anden mulighed er at bruge 2 plader af det finer, som siderne skal laves af. De er 12 mm tykke og vil give et slup på 4 mm, som foruden at give plads til lak også tillader afstandsskiver, som nok vil give mindre friktion mellem rorhovedet og –bladet og mindre slid på lakken.

For at give rorets ophalerline plads og sørge for at mindske slid på linen ved brug skal kernen laves af 2 stykker, som skal have en indbyrdes afstand, der tillader en 8 mm line at gå igennem uden friktion; knækkene på linen må højest være 45° – og måske skal der lægges et stykke metal eller (stift) plastik over hjørnerne hvor linen gnider over træet ved indgangene til "røret".