Gamle definitioner

for bådens side over dækket
Fra Store Nordiske Konversationsleksikon 1922
Lønning (Søudtryk), den Del af Skibssiden, der gaar op over det faste, øverste Dæk. Den tjener til Beskyttelse mod Søer o.l. L. er af betydelig lettere Konstruktion end den faste Skibsside — I Dampskibe ofte kun et Jerngelænder. I Krigsskibe er L. tit af Hensyn til Kanonernes Skydefrihed Indrettet til at slaa ned,

Skvætbord (Søudtryk), den Planke eller Range, der løber langs Overkanten af en Baad fra for til agter. Der er Udskæringer i S. til Anbringelse af Aarer eller ogsaa Huller til Anbringelse af Aaregafler.
Skanseklædning (Søudtryk), den Del af Skibets Sideplanker, som gaar fra Skansens Dæk opad; den kan være Jernstativer med Sejldug eller en alm. Lønning og har til Opgave at hindre Ting paa Dækket fra at gaa over Bord.

Skanse (Søudtryk) kaldes den agterste Del af øverste Dæk, som Regel fra Stormasten agterefter. S. er den fornemste Del af Skibet, forbeholdt de kommanderende og 1. Klasses Passagerer. Man er i nyere Skibe gaaet over til at gøre den midterste Del af Skibets øverste Dæk til dettes fornemste Del, medens For- og Agterdæk er forbeholdt Mandskab og 2. Klasses Passagerer. I Krigsskibe afholdes Parader og Gudstjeneste paa S.
Kik på billedet af »Krabat« som eksempel i diskussionen om lønning vs skvætbord.
Skvætbordet er en Planke, der løber langs Overkanten af en båd fra for til agter.
Fra Axel Nelson (se nederst på siden) har jeg oplysninger om, at man begyndte at bruge skvætbord for at beskytte mandskabet mod søsprøjt på både, lavet af en træstamme, det skulle være forløberen for klinkbyggede både. Derfor betragter jeg den liste, som løber på dækket langs skibssiden som et tilnærmet skvætbord
Lønning er den Del af Skibssiden, der gaar op over det faste, øverste Dæk. Den tjener til Beskyttelse mod Søer o.l.
Det nærmeste på Drabanten er vel den kant, der går op over dækket omkring cockpittet, og lønnings–listen må så være den træliste, som omkranser cockpittet.
Skanseklædning
sammenligner jeg for Drabantens vedkommende med lønningen – men efter beskrivelsen bør man vel egentlig kalde den omhandlede liste for "skanseklædning"
Skansen
er den fornemste del af skibet, d.v.s. for Drabantens vedkommende faktisk hele båden – måske med undtagelse af forpeaken (stuverummet i stævnen), men for at vi skal få plads til "Drabantsalen" nøjes jeg med at betragte cockpittet som "skansen", hvilket også giver mening til udtrykket at holde skansen.
Ordbogen »Ordbog over det Danske Sprog« på internettet har nogle nyere, mere præcise?, definitioner, se i disse links:

LønningSkvætbordSkanseSkanseklædningSkandæk
og den svenske Axel Nelson har lavet en hjemmeside, som beskriver udviklingen af
både før viningetiden, bl.a. at man begyndte at sætte skvætbord på stammebåde.

Det er denne liste, dis­kussionen handler om