Baggrundsbilleder


De billeder, jeg har brugt som baggrund, stammer fra bogen

»Danske Fiskerbåde gennem 100 år.«

Tegningerne er udført af Andreas Laursen, som ønskede at bevare indtrykket af de gamle både for eftertiden.
Andreas Laursen har i mange tilfælde tegnet efter modelskibe på museer, og så indsat dem i et miljø.

Forlaget HØST & Søn, ISBN 87 14 27267 9.

Denne tegning af et røgeri er fra bogens indholdsoversigt og uden kommentarer.
Den ligger på forsiden, men er spejlvendt.